Pár rad ohledně matematiky

Květen 2010

Desítky, Stovky, Tisíce, Desetitisíce atd. a Zaokrouhlování

9. května 2010 v 10:52 | Jiří Kučera |  Ostatní

123456,789

1-statisíce
2- desetitisíce
3- tisíce
4- stovky
5 - desítky
6- jednotky
7- desetina
8-setina
9-tisícina

,-desetinná čárka

0-4 = zaokrouhlíme dolů
5-9 = zaokrouhlíme nahoru

Obsahy(S) a obvody(o)

9. května 2010 v 10:41 | Jiří Kučera |  Geometrie

TROJÚHELNÍK

Trojúhelník
Obvod trojúhelníka: o= a+b+c
Obsah trojúhelníka: S= 1/2 a.va  =   1/2 b.vb   =   1/2 c.vc

ČTVEREC

Čtverec
Obvod čtverce: o= 4.a
Obsah čtverce: S= a.a


OBDÉLNÍK

Obdélník

Obvod obdélníka: o= 2.a+2.b
Obsah obdélníka: S= a.b

Zlomky

9. května 2010 v 10:25 | Jiří Kučera |  Zlomky

ZLOMEK
Hornímu číslu (vtomto případě 1) říkáme čitatel
Čáře(která je mezi čísly) se říká ´´zlomková čára´´
Číslo dole(v tomto případě 2) se nazývá jmenovatel...

Např. Máme koláč

Koláč
Čitatel určuje kolik částí sníme.(nemusíme sníst, ale dát na talířek :D)
Jmenovatel na kolik částí koláč rozdělíme. (zlomek se dá značit také např. 1/4 , 10/32

Tělesa a objemy těles

9. května 2010 v 10:17 | Jiří Kučera |  Geometrie
Je to čtverec v prostoru...
Objem krychle : V= a.a.a Povrch krychle: 6.a.a
Objem kvádru: V= a.b.c Povrch kvádru: 2.(a.b+b.c+a.c)
krychle
kvádr