Pár rad ohledně matematiky

Vzorečky pro objem, obsah a obvod

17. června 2010 v 19:22 | Jan Hlaváč a Jiří Kučera |  Geometrie
Vzorečky pro výpočty objemu, obsahu a obvodu
Čtverec
S = a.a
o = 4.a
Obdélník
S = a.b
o = 2.(a+b)
Trojúhelník
S = 1/2 a.va = 1/2b.vb = 1/2 c.vc
o = a+b+c
Rovnoběžník
S = a.va
Kosočtverec
S = 1/2 u1 . u2
Mnohoúhelník
S = součet délek všech jeho stran
Lichoběžník
S = 1/2 (a+c) . v
Krychle
S = 6.a.a
V = a.a.a = a3
Kvádr
S = 2.a.b+2.b.c+2.a.c = 2.(a.b+b.c+a.c)
V = a.b.c
Hranol
S = Spl + 2.Sp
Spl = o.v
V = Sp.v
Sp = a.va
 

Rovnoběžníky

17. června 2010 v 19:05 | Jan Hlaváč |  Geometrie
Rovnoběžník je čtyřúhelník který má dvě své protější strany rovnoběžné.
Pravidla podle kterých ho poznáme:
1) Protější strany rovnoběžné a shodné
2) Protější vnitřní úhly jsou shodné
3) Průsečík úhlopříček je jejich společným středem
4) Průsečík úhlopříček rovnoběžníka je jeho středem souměrnosti, je souměrný podle průsečíku svých úhlopříček

Součet velikostí sousedních úhlů rovnoběžníka je 180°
Čtverce a obdélníky jsou pravoúhlé
Rovnoběžníky které nejsou pravoúhlé se nazývají kosoúhelníky
Kosoúhelník, jehož sousední strany jsou shodné je kosočtverec
Kosoúhelník, jehož sousední strany nejsou shodné je kosodelník
rovn

Čtyřúhelníky

17. června 2010 v 18:51 | Jan Hlaváč |  Geometrie
Čtyřúhelník je mnohoúhelník, který má čtyři strany
Čtyřúhelník, který má jeden vnitřní úhel nekonvexní se nazývá nekonvexní čtyřúhelník.
Součet vnitřních úhlů čtyřúhelníka je 360°.
Čtyřúhelník který je souměrný podle jediné přímky, ve které leží jeho úhlopříčka se nazýví deltoid
Příklady: čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, deltoid.
ctyruhel
 


Procenta

17. června 2010 v 18:41 | Jan Hlaváč a Jiří Kučera |  Procenta
Procento je dá se říct zlomek, třeba  45% se dá vyjádřit jako 45/100
50% jako 50/100 atd.

Výpočet procentové části:
Procentovou část zjistíme tak že základ (100%) vydělíme 100
1% z ...   200  200:100=2   1% z 200 je 2
               945  945:100=9,45  1% z 945 je 9,45 atd.

Výpočet základu:
Základ se vypočítá tak že číslo vydělíme počtem procent a vynásobíme 100
10% je 5
1% je 0,5 protože 5:10=0,5
100% je 50 protože 0,5x100=50

25% je 500
1% je 20
100% je 2 000

4% je 2 800
1% je 700
100% je 70 000

Výpočet počtu procent:
Vydělíme první číslo s druhým
6 z 8   6:8=0,75  0,75x100=75%
25 z 100  25:100=0,25  0,25x100=25%
35 z 40  35:40=0,875  0,875x100=87,5%

Kam dál